התרומה שלך

הרבי הציע שהתרומות לקרן זו יהיו בסכומים השווים לגימטריא של שם הרבנית, 470

התרומה שלי היא להרוויח

$

מידע אישי

אמצעי תשלום