הרבי החזיק בעצמו את שקית דמי המגבית בצאתו מההתוועדות

מגבית מהי?

מגביות שנערכו אישית על ידי כ"ק אדמו"ר זי"ע

במשך שנות נשיאותו של הרבי, הוא הי' עורך בעצמו התרמת המשתתפים לצדקה לקרנות מסויימים , "מגביות", באמצע ההתוועדויות שבמשך השנה. כמה ממגביות אלה הוזכרו ב"ספר המנהגים-חב"ד", ובכך הפכו למנהגי חב"ד.

כיצד נערכו המגביות?

הרבי החזיק בעצמו את שקית דמי המגבית בצאתו מההתוועדות

מבצעי ההתרמה